سیاست اوباما در سوریه و چالش‌های اقتصادی روحانی در نشریات انگلیسی زبان

21 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تردیدها نسبت به رویکرد جدید دیپلماتیک-نظامی دولت باراک اوباما در سوریه و چالش های سیاسی و اقتصادی دولت روحانی در ماه های منتهی به انتخابات، موضوع دو مقاله امروز روزنامه های نیویورک تایمز و گاردین است.