چرایی تفاوت برخورد با حملات پاریس و بیروت در نشریه آتلانتیک

26 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویکرد متفاوت رسانه ها و افکار عمومی در آمریکا به خشونت های مرگبار در پاریس و بیروت وهمینطور ضرورت همکاری کامل غرب با روسیه، سوریه و ایران در شکست داعش موضوع دو مقاله امروز نشریات آتلانتیک و هافینگتون پست است.