بازتاب حملات مرگبار پاریس و تحولات امنیتی، در نشریات انگلیسی زبان

27 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی حملات مرگبار روز جمعه پاریس و تحولات بعدی آن، مقالات نشریات چاپی و الکترونیکی امروز را به بازتابهای این حملات اختصاص داده ایم. گزارش فرهاد پولادی