روابط ایران و روسیه از نگاه رسانه های خارجی

03 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در رسانه های انگلیسی زبان امروز به موضوع اتحاد مقطعی ایران و روسیه در یک چشم انداز رقابت پنهانی و آشکارپرداخته شده و شکست چپگرایان متحد حکومت ایران در آرژانتین به عنوان تضعیف هرچه بیشتر موضع ایران در آمریکای لاتین قلمداد شده است.