تبعات سرنگونی جنگنده روسیه توسط ترکیه در رسانه‌های انگلیسی زبان

06 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با گذشت کمتر از یک هفته از حادثه سرنگونی جنگنده روسی توسط ترکیه، بازتاب‌های این اقدام آنکارا هنوز ادامه دارد.مقالات امروز روزنامه های بریتانیایی و آمریکایی به تبعات سیاسی و اقتصادی آن اختصاص دارد.