بررسی پیامد گزارش جدید آژانس درباره ایران در نیویورک تایمز

13 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامد تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از همکاری ایران ، و نگرانی از بروز اسلام هراسی در پی تیراندازی مرگبار اخیر در ایالت کالیفرنیا آمریکا، موضوع دو مقاله روزنامه نیویورک تایمز و وبسایت وکس است.