بررسی نشریات: خیز شرکت های آمریکایی برای حضور در ایران و کریسمس در تهران

03 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خیز شرکت های آمریکایی برای حضور در ایران و فضای حاکم بر ایران در آستانه کریسمس موضوع دو مقاله نشریات وال استریت جورنال و دیلی میل است.