نگاهی به مطبوعات: درباره صنعت نفت ایران و غرامت به گروگان ها بعد از ۳۵ سال

04 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقالات روزنامه های امروز به مطالبی درباره صنعت پایه و در آمدزایی نفت ایران و پرداخت غرامت به دیپلماتهای سفارت آمریکا در تهران بعد از ۳۵ سال اختصاص داده شده است.