بررسی بحران یمن و معضل طالبان، در بررسی نشریات انگلیسی زبان

08 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری بر مقاله های نشریات آمریکایی که به موضوعات جنگ یمن و حمایت واشنگتن از عربستان در این جنگ و ارزیابی خطر بازگشت و قدرت نمایی دوباره القاعده در افغانستان. گزارش فرهاد پولادی