بررسی موضوع شنود مقامات اسرائیل توسط آمریکا در مرور مطبوعات انگلیسی زبان

09 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقاله های امروز نشریات آمریکایی را را با موضوعات میزان حمایت تهران از آقای اسد همپیمان منطقه ایش، و ناخرسندی کنگره از تجسس دولت آمریکا از مقامات اسرائیل، پیگیری می کنیم. گزارش فرهاد پولادی