آمادگی شرکت های حمل و نقل دریایی برای بازگشت به ایران

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چند دسته شدن کشورهای منطقه بر سر تنش میان ایران و عربستان سعودی و آمادگی شرکت های حمل و نقل دریایی برای بازگشت به بازار ایران موضوع دو مقاله روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال است.