آزادی ملوان‌های آمریکایی و لغو تحریم‌های ایران از نگاه رسانه‌های انگلیسی زبان

24 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

لغو تحریم های ایران در چند روز آینده و جزییات آزادی سریع ملوان‌های آمریکایی که در آب‌های خلیج فارس بازداشت شده بودند، موضوع دو مقاله روزنامه های گاردین و نیویورک تایمز است.