بازداشت ملوان‌های آمریکا و تحریم‌های ایران موضوع رسانه‌های انگلیسی زبان

25 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماجرای بازداشت ده ملوان آمریکایی در ایران، و تلاش های کنگره برای وضع تحریم جدید علیه ایران، از مهم ترین موضوع‌های این روزهای رسانه های انگلیسی زبان است.