مرور رسانه های آمریکایی در پی مبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساعاتی پس از انتشار اخبار مربوط به آزادی شهروندان آمریکایی ایرانی تبار از زندان در ایران و مبادله آنها با زندانیان ایرانی در آمریکا، رسانه های آمریکایی اخبار و گزارش های مفصلی در این باره منتشر کردند.