مروز مطبوعات انگلیسی زبان؛ چهارشنبه سوم فوریه

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحقیقات تازه کنگره آمریکا در مورد ایران، پیامدهای رد صلاحیت حسن خمینی، و فشار قانونگذاران بریتانیایی بر عربستان سعودی موضوع سه مقاله روزنامه های هیل، کریستین ساینس مانیتور، و گاردین است.