تلگرام در ایران و تصاویر جدید از پارچین در مطبوعات انگلیسی زبان

19 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاربرد شبکه تلگرام در ایران در آستانه انتخابات مجلس و انتشار تصاویر ماهواره ای جدید از فعالیت های پنهانی در یک مجتمع نظامی سری در ایران موضوع دو مقاله امروز نشریات گاردین و دیلی بیست است.