پیامدهای شکسته شدن بن بست سیاسی سوریه در رسانه‌های انگلیسی زبان

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیامدهای شکسته شدن بن بست سیاسی بر سر سوریه موضوع دو مقاله روزنامه‌های نیویورک تایمز و هافینگتون پست در روز جمعه است.