واشنگتن پست: نگرانی در عربستان از درگیری نظامی در سوریه افزایش یافته است

04 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات روز جمعه در ایران و افزایش مداخله عربستان سعودی در سوریه موضوع مقاله روزنامه های واشنگتن تایمز و واشنگتن پست است.