نتایج انتخابات ایران از نگاه روزنامه های انگلیسی زبان

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برداشت های متفاوت از نتایج انتخابات در ایران، موضوع مقالات روزنامه های نیویورک تایمز، جروسالم پست و گاردین است.