بررسی پیامدهای تروریست خواندن "حزب ‌اﻟله" از سوی شورای همکاری خلیج فارس

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تصمیم شورای همکاری خلیج فارس به تروریست خواندن حزب الله لبنان و پیامدهایش برای عربستان و ایران، موضوع دو مقاله در نشریات نیویورک تایمز و دیلی استار است.