گزارش بلومبرگ از بازار بکر انرژی‌های پاک در ایران

14 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازار بکر انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در ایران، و بالا گرفتن انتقادها در آمریکا از دونالد ترامپ، از جمله در مورد موضع او در قبال توافق جامع هسته‌ای جامعه جهانی با ایران، موضوع دو مقاله در بلومبرگ و ویکلی استاندارد است.