نگاه رسانه‌های آمریکا به برخورد ترامپ با میراث اوباما در حوزه سیاست خارجی

21 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با جدی تر شدن نامزدی دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال جاری، روزنامه‌های آمریکا درباره احتمال رئیس جمهور شدن او و برخوردی که پس از آن با میراث باراک اوباما در سیاست خارجی، و سیاست آمریکا در خاورمیانه خواهد کرد، می‌نویسند.