بررسی مطبوعات: درآمد نفتی ایران چندان زیاد نخواهد بود

24 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سایت بلومبرگ می گوید در مقاله ای به نقل از کارشناسان ایرانی می گوید حتی اگر صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم ها بازگردد، در آمدهای نفتی ایران به نصف درآمد های دو سال پیش هم نخواهد رسید.