بازتاب حملات تروریستی در بلژیک در مطبوعات

04 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حملات تروریستی در بلژیک و انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا موضوع دو مقاله در وبسایت شبکه خبری آروتز شوا در اسراییل و وبسایت شبکه خبری فاکس نیوز در آمریکا است.