حملات تروریستی بروکسل و نظام اطلاعاتی اروپا از نگاه رسانه‌های آمریکا

05 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه های امروز آمریکا موضوع حمله های تروریستی به بروکسل را از زاویه های مختلف بررسی کرده و کاستی های اروپا در زمینه های امنیتی را شرح داده اند.