نگاهی به مطبوعات: تنش های جدید در انتخابات مقدماتی آمریکا

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سطح جدیدی از تنش در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، چالش های پیش روی کنفرانس امنیت هسته ای در واشنگتن، و سیاست حداقلی کاخ سفید در برابر ایران موضوع سه مقاله در روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و وبسایت لوبلاگ است.