نگاهی به مطبوعات: نگاهی متفاوت به کنفرانس امنیت هسته ای واشنگتن، در مقاله گاردین

13 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاهی متفاوت به کنفرانس امنیت هسته ای در واشنگتن، سرنوشت مجلس سنای آمریکا در رقابت های انتخاباتی، و سفر جنجالی رییس جمهوری ترکیه به آمریکا موضوع سه مقاله در روزنامه های گاردین و واشنگتن پست و مجله نیویورکر است.