نگاهی به مطبوعات: جدل میان دولت اوباما و کنگره بر سر وضع تحریم های جدید علیه ایران

26 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جدل میان دولت اوباما و کنگره بر سر وضع تحریم های جدید علیه ایران و دستگیری یک گروه تلویزیونی استرالیایی در لبنان موضوع دو مقاله در روزنامه های بلومبرگ و استرالین است.