نگاهی به مطبوعات: روابط ایران و ترکیه و چالش های داخلی رییس جمهوری ایران

27 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روابط ایران و ترکیه، مشکلات سرمایه گذاری اروپایی ها در ایران و چالش های داخلی رییس جمهوری ایران موضوع سه مقاله در کریستین ساینس مانیتور، مجله فورچون، و نیویورک تایمز است.