نگاهی به مطبوعات: نقش آمریکا در تنش میان عربستان و ایران

31 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مروری بر مطبوعات انگلیسی زبان. نقش آمریکا در تنش میان عربستان و ایران، موضع رهبر و رییس جمهوری ایران در باره توسعه اقتصادی، و چالش میان دولت اوباما و مقامات ایالتی بر سر لغو تحریم های ایران موضوع سه مقاله در روزنامه های فاینشنال تایمز، گاردین و بلومبرگ است.