رضا پهلوی از دبیرکل سازمان ملل خواستار دخالت برای آزادی امید کوکبی شد

02 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش آمریکا در نحوه بازگشت ایران به جامعه جهانی و درخواست یکی از چهره های شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی از دبیرکل سازمان ملل متحد موضوع دو مقاله در نیوزویک و هافینگتون پست است.