نگاهی به مطبوعات: تلاش اوباما برای مدیریت تنش در روابط آمریکا و عربستان سعودی

03 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش دولت باراک اوباما برای مدیریت تنش ها در روابط آمریکا و عربستان سعودی موضوع دو مقاله در روزنامه نیویورک تایمز و نشریه فارین پالیسی است.