نگاهی به مطبوعات: تنش میان کنگره و دولت اوباما بر سر خرید آب سنگین از ایران

08 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش میان کنگره و دولت اوباما بر سر خرید آب سنگین از ایران، و برخورد نظامی کردها با شیعیان مورد حمایت ایران در عراق موضوع دو مقاله در وبسایت واشنگتن فری بیکن است.