نگاهی به مطبوعات: موانع سد راه پایان دادن به انزوای اقتصادی ایران

15 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موانع سد راه پایان دادن به انزوای اقتصادی ایران، ادامه بن بست سیاسی میان آمریکا و اسراییل بر سر یک کمک نظامی استراتژیک، و نقش مسکو در حفظ توافق ترک مخاصمه در سوریه موضوع سه مقاله در روزنامه های فاینشنال تایمز، جروسلم پست، و کریستین ساینس مانیتور است.