نگاهی به مطبوعات: چالش های صادرات فناوری ارتباطات به ایران

16 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چالش های صادرات فناوری ارتباطات به ایران و گفته های یک کارشناس سازمان ملل متحد درباره اهمیت تعامل دوباره کانادا با ایران موضوع دو مقاله در روزنامه های وال استریت جورنال و گلوب اند میل است.