چالش های حضور نظامی ایران در سوریه

21 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چالش های حضور نظامی ایران در سوریه و پیامدهای نقض حقوق مسلمانان در برمه موضوع دو مقاله در نشریه نیویورکر و روزنامه نیویورک تایمز است.