نگاهی به مطبوعات: نقد سیاست خارجی آمریکا از منظر دونالد ترامپ

22 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقد سیاست خارجی آمریکا از منظر دونالد ترامپ، بحران افزایش بدهی در کشورهای صادر کننده نفت در خلیج فارس، و چالش تاسیس هتل های زنجیره ای بین المللی در ایران موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، فاینشنال تایمز و وبسایت هتلیر Hotelier است.