مطبوعات: بانک های اروپایی برای حضور در بازار ایران مقاومت می کنند

23 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقاومت بانک های اروپایی در برابر فشار سیاسی آمریکا و بریتانیا برای حضور در بازار ایران، افزایش تحرک مخالفان توافق هسته ای در آمریکا و ایران و اظهارات تازه درباره نقش مقام های سعودی در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ موضوع سه مقاله در روزنامه های فاینشنال تایمز،بوستون گلوب و گاردین است.