نگاهی به مطبوعات: نگرانی از آزمایش های موشکی ایران

24 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگرانی از آزمایش های موشکی ایران، و آینده جهان عرب با وجود معضل داعش موضوع سه مقاله در روزنامه نیویورک تایمز و نشریه اکونومیست است.