نگاهی به مطبوعات: فساد دولتی در ونزوئلا

29 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فساد دولتی در ونزوئلا و خطر سقوط توافق هسته ای ایران موضوع سه مقاله در روزنامه نیویورک پست وبسایت بررسی کتاب نیویورک و نشریه نیوز ویک است. [[PKG]]