نگاهی به مطبوعات: مناقشه برانگیز شدن دیدار دختر هاشمی رفسنجانی با یکی از رهبران بهایی

30 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناقشه برانگیز شدن دیدار دختر اکبر هاشمی رفسنجانی با یکی از رهبران بهایی در ایران و سردرگمی سرمایه گذاران خارجی بر سر برداشته شدن تحریمها موضوع دو مقاله روزنامه های آمریکایی نیویورک تایمز و شیکاگو تریبیون است.