نگاهی به مطبوعات: تلاش جدید دولت اوباما برای رفع معضل مبادلات بانک های خارجی با ایران

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تلاش جدید دولت اوباما برای رفع معضل مبادلات بانک های خارجی با ایران و چالش بین آمریکا و ترکیه بر سر قطع شریان حیات داعش موضوع دو مقاله در روزنامه وال استریت جورنال و وبسایت صدای آمریکا است.