نگاهی به مطبوعات: تقابل تندروهای آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران

05 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بررسی روزنامه های انگلیسی زبان امروز می پردازیم به تقابل تندروهای آمریکایی با جمهوری اسلامی ایران، انتخاب احمد جنتی، چهره تندرو به ریاست مجلس خبرگان رهبری ایران، و انتصاب وزیر دفاع جدید در اسرائیل اختصاص داده ایم.