نگاهی به مطبوعات: نقش وزیر نفت ایران در اجلاس اخیر اوپک

14 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی روزنامه های بین المللی را به مطالبی پیرامون: نقش وزیر نفت ایران در اجلاس اخیر اوپک و تقابل ایران و اسرائیل در منطقه خاورمیانه اختصاص داده ایم.