نگاهی به مطبوعات: پاسخ رسمی دولت روحانی به درخواست سه قانونگذار آمریکایی

18 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پاسخ رسمی دولت روحانی به درخواست سه قانونگذار آمریکایی، نگرانی بانک های اروپایی ها از بهای سنگین تعامل با ایران، و تلاش تهران برای خرید کشتی از کره جنوبی موضوع سه مقاله در ویکلی استاندارد، بلومبرگ و وال استریت جورنال است.