نگاهی به مطبوعات: نقش آمریکا در فرونشاندن تنش فزاینده میان ریاض و تهران

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش آمریکا در فرونشاندن تنش فزاینده میان ریاض و تهران، انتقادهای شدید به سازمان ملل متحد به دلیل نرمش در برابر عربستان و آغاز بازپرداخت بدهی های نفتی هند به ایران موضوع سه مقاله در وبسایت ان پی آر بوستون و نشریات تایمز و اکونومیک تایمز است.