نگاهی به مطبوعات: چالش های حل مسايل مورد اختلاف تهران و واشنگتن

22 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه های آمريکا امروز به موانع احيای اقتصادی ايران و چالش های حل مسايل مورد اختلاف تهران و واشنگتن و راهکارهای موجود پرداختند.