نگاهی به مطبوعات: معنای همه پرسی روز پنج شنبه بریتانیا برای آمریکا و دموکراسی های غربی

01 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معنای همه پرسی روز پنج شنبه بریتانیا برای آمریکا و دموکراسی های غربی، تحول جدید در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، و نخستین دورِ اعطای امتیازات نفتی از سوی ایران موضوع سه مقاله در نیویورک تایمز، فوربس و گلف بیزنس است. [[PKG]]