نگاهی به مطبوعات: چالش های ایران در ورود به بازار جهان عرب

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چالش های ایران در ورود به بازار جهان عرب، کشیده شدن دامن تنش میان ریاض و تهران به ژاپن، و تلاش های کم سابقه دولت اوباما برای تشویق بازرگانی با ایران موضوع سه مقاله در فاینشنال تایمز، بلومبرگ و واشنگتن فری بیکن است.