نگاهی به مطبوعات: ادعای حمایت ایران از داعش

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه ها و نشریات بین المللی امروز مطالبی درباره ادعای حمایت ایران از داعش، آینده کارتونیست ایرانی آتنا فرقدانی پس از آزادی و ترجمه کتابی جهت تسهیل انتخاب دارالترجمه مناسب سرمایه گذاران در ایران، منتشر کرده اند.